Véletlen kép

kirándulás15.jp...

Üzenőfal

 FTH jelveny

 

1% - Kosd - iskola

Kosdi Iskolás Gyermekekért Alapítvány

18673395-1-13

e-pont_logo

Látogatók

765975
Ma
A héten
A hónapban
306
2911
6117

IP-címed: 54.156.86.61

Alsós komplex verseny 2018

2018. március 5-14 között rendeztük meg az alsó tagozatos tanulók komplex tanulmányi versenyét. A gyerekek osztályonként mérték össze tudásukat matematikából, helyesírásból, szövegértésből, környezetismeretből és rajzból. Az eredményhirdetés során a képzeletbeli dobogóra felálló diákok érmet és az adott kategóriához kapcsolódó ajándékot (pl: könyvet, logikai játékot, színezőt stb.) kaptak jutalmul. 

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek és minden résztvevőnek! 

 

A verseny eredménye:

 

Pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kosdi Arany János Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16 - 2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2612 Kosd, Bocskai utca 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Gábor Ákos tankerületi központ igazgató nyújt, a 06-27-795-219-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/134/00359-1/2018, valamint a beosztás megnevezését: Kosdi Arany János Általános Iskola- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • helyi önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Kosdi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

Kosdi Iskolás Gyermekekért Alapítvány

Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával a Kosdi Iskolás Gyermekekért Alapítványt!

A befolyt összegből minden évben a gyermekek Arany-napi programját, osztálykirándulásokat,  jutalomkönyvek és informatikai eszközök beszerzését támogatjuk jelentős összeggel.

Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönjük!

 

Kedvezményezett neve: Kosdi Iskolás Gyermekekért Alapítvány 

Adószáma: 18673395-1-13

Jótékonysági Egészségnap

2018. április 22-én színes programokkal és ebéddel egybekötött 

jótékonysági egészségnapot rendezünk a kosdi ÖNTEK-esekkel karöltve az iskola javára.

 

A szervezés folyamata még tart, a részletekről később adunk bővebb információt.

Karácsony 2017

 

„Boldog az, aki másokat is boldoggá tud tenni.”

 

A 3. és 7. osztályosok karácsonyi műsorával zártuk az évet.

 

A műsor megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPe5zp00k24

 

Játszóház 2017

2017. november 24-én az alsó tagozatos tanulók Arany-nap alkalmából Dunakeszire, a Gyerekcenter Játszóházba mehettek el.

Köszönjük a Kosdi Iskolás Gyermekekért Alapítványnak, hogy programunkat 90.000 Ft-tal támogatták!

A gyerekek nagy izgalommal várták a napot, amelyet csak játszással tölthettek. A játék minden korosztályt magával ragad, legyen az kicsi vagy nagy.

Erre a remek programra külön busszal érkeztünk. Egy hatalmas, 2500 m2 területű, fedett játéktérbe csöppentünk. Mindenkit elvarázsolt ez a barátságos tér. A lurkók számára az jelenti a legnagyobb kikapcsolódást, amikor jó sokat mozoghatnak. Melyik gyerek ne szeretne ugrálni, csúszkálni, kúszni vagy mászni? Itt bármit kipróbálhattak, amit csak szerettek volna, biztonságos környezetben.

Légvárak, csúszdák, labdamedence, mászódomb, foci, ping-pong és sok más játék volt felelős az önfeledt szórakozásért. Mindezek mellett minden gyerek kapott ajándék zsetont is, amelyet felhasználhatott bármelyik zsetonos játékra. (például: gokartra, céllövöldére stb.)

Öröm volt nézni a játékba belefeledkező gyerekeket, a vidámságot és boldogságot az arcukon. Egy igazán gyerekfárasztó nap volt, amelyre tökéletes bizonyíték a buszon alvó gyerekek száma a hazavezető úton.

Egy feledhetetlen élmény volt mindenki számára.

JÁTSZANI MINDIG JÓ MÓKA!

Makai Brigitta

Töklámpás bemutató 2017

A 2017/2018-as tanévben október 27-én rendeztük meg a mindenki által nagyon várt töklámpás bemutatót. Sok kis dolgos kéz készült erre a napra, amelyre összesen 28 nevezés érkezett a bemutatót megelőzően.

Az 1. osztályból 4 fő, a 2. osztályból 8 fő, a 3. osztályból 9 fő, a 4. osztályból pedig 7 fő készített töklámpást. Volt olyan pályázó, aki két lámpással is megmérettette magát. Ismét gyönyörű és ötletes alkotások születtek. A legtöbb szavazatot - szoros versenyben - végül a következő gyerekek és családjuk lámpása szerezte:

 

I. helyezés: Pozsgai Marcell (4. osztály)

20171027 121320

 

II. helyezés: Fecser Melani (4. osztály)

20171027 121345

 

III. helyezés: Déri Zalán (2. osztály)

20171027 121438

 

Gratulálunk a helyezetteknek, minden résztvevő tanulónak és segítő családjuknak! Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, s az ilyenkor szokásos meglepetésnek is örültetek!

Jövőre újra várunk Benneteket!

Medgyesné Sági Katalin

 

Sződi futóverseny 2017

Szeptember 29-én került megrendezésre a sződi mezei futóverseny, melyre 2. osztálytól vittünk gyerekeket. Összesen 52 tanuló állt rajthoz iskolánkból. Mindegyik korcsoportban külön indultak a fiúk és a lányok. 

Edit néni kísérte el a gyerekeket a rajthoz, és különféle jobbnál jobb instrukcióval látta el őket. Ezeket a gyerekek be is tartották, hiszen az első korcsoportban, éppen lecsúszva a dobogóról, Déri Zalán negyedikként ért célba, Ocsovai Kata pedig ötödikként. A második korcsoportban Farkas Balázs 5. lett. Balázs végig vezette a mezőnyt és csak az utolsó 50m-en tudták megelőzni. Ebben a korcsoportban a lányok közül Laczkó Emma 7. lett. A következő korcsoportos fiúk és lányok is szépen teljesítettek. Doknár Levente a fiúk, Ocsovai Zsóka pedig a lányok között lett 13. A negyedik korcsoportban nagy hajrával Czilik József a 8. helyen végzett.

Az előbb említett tanulók végeztek a legelőkelőbb helyen iskolánkból. Rajtuk kívül a többi induló is kitartóan és óriási munkával teljesítette a saját korcsoportjában kiszabott távot. Mindenkire nagyon büszkék vagyunk, aki megmérettette magát a futófesztiválon. Öröm volt látni, hogy tanulóink mind egy célért küzdöttek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők és nagyszülők támogatását, akik a gyermekek szállításában segítettek. Nélkülük nem tudtunk volna, ilyen nagy létszámban részt venni a versenyen.

Bolyhos Szilvia

Csibeavató 2017.

Az idei évben szeptember 22-én rendeztük meg az első osztályosok Csibeavatóját. Az avató helyszínén, a tornateremben, különböző próbákon kellett teljesíteniük a kicsiknek, amelyeket a többi alsó tagozatos tanuló mutatott be.

Az első feladat során, padokon egyensúlyozva kellett sétálniuk. A feladatot a harmadik osztályosok mutatták be. A második feladatban egy karikát kellett átadniuk egymásnak, úgy, hogy nem engedték el egymás kezét. Ezt a próbát a másodikos diákok vezették elő. A következő feladat során pókjárásban kellett szlalomozniuk miközben egy labdát "szállítottak". Az utolsó feladatban pedig furfangos találós kérdésekre kellett válaszolniuk, amelyeket a negyedikesek tettek fel.

Amikor a "kiscsibék" végeztek a feladatok végrehajtásával fogadalmat tettek. A fogadalom során megígérték, hogy betartják az iskola szabályait, szorgalmasak és tisztelettudóak lesznek. Ezt követően megkapták ajándékaikat: fejdíszt, kiscsibét és a fogadalom szövegét.

Reméljük, hogy elsőseink megőrzik ezt az eseményt emlékezetükben, és betartják a fogadalomban tett ígéretüket! :) 

Bolyhos Szilvia

A 2017/2018-as tanév "kiscsibéi":

Bobák-Véglesi Hunor, Buzási László, Demény Kiara,

Farkas Nándor, Fűzéri Bianka, Hamburger Sándor,

Horváth Noel, Juhász Medox, Kürtösi Jázmin,

Niegreisz Levente, Pákozdi Botond

 

 

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Szeptember 1. napjával az iskola elérhetősége megváltozott. A következő telefonszámokon lehet bennünket elérni.

Intézményvezető: Füzi Ferencné 0630/713-2554
Iskolatitkár: Mészáros Márta 0630/713-2788

 

Füzi Ferencné                             

Köszönőlevél

kosd iskola koszonolevel fuzi ferencne 20170824

Köszönőlevél

kosd iskola hirek koszonet farkas zsolt hittantanar 20170824

Tankönyvek kiosztásának rendje

A 2017/18-as TANÉVRE A TANKÖNYVEK KIOSZTÁSA:

A tankönyveket az 1. és 2. osztályos diákok a tanévnyitó ünnepség után a 3. - 8. osztályos tanulók pedig az első tanítási nap vehetik át osztályfőnöküktől.

Tanévnyitó

kosd iskola hirek meghivo tanevnyito unnepsegre 20170822

4. osztályos felszerelés lista

Tisztelt Szülők!

A 4. osztályos felszerelési jegyzéken a vonalas füzet számát tévesen adtam meg. A helyes száma: 21-32.

Elnézéseteket kérem!
Véglesi Andreakosd iskola hirek 4 osztaly felszereles lista 20170821

Mottónk:

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton
és aki csak tapsolni tud, olyan is akad."

(Margaret Martle)

Arany-lurkók

arany lurkok web 20140213

Referencia-intézmény

A referencia-intézménnyé válás feltétel-rendszerének kialakítása a kosdi Arany János Általános Iskolában

Névnap

Ma 2018. március 17., szombat, Gertrúd és Patrik napja van. Holnap Sándor és Ede napja lesz.